Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Update 15 december

Gisteravond is bekend gemaakt dat wij in Nederland per 15 december in een verzwaarde lockdown zijn. Dit betekent dat in de periode van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 al onze activiteiten online plaats zullen vinden. Het betreft de taallessen, workshops, trainingen en individuele gesprekken bij zowel Sagènn Educatie als Sagènn Re-integratie.

Op het moment blijven onze vestigingen beperkt open en zijn wij telefonisch en per email bereikbaar voor al uw vragen. In overleg met onze opdrachtgevers en medewerkers kijken wij naar aangepaste openingstijden en de duur van de kerstvakantie. Via onze consulenten en coaches worden de cursisten en kandidaten hiervan op de hoogte gehouden.

Wij houden de ontwikkelingen verder nauwlettend in de gaten en hopen op 18 januari 2021 weer open te gaan. Voor meer informatie over de inhoud van de verzwaarde lockdown verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.


Update 4 juni

Sinds 1 juni zijn de maatregelen omtrent Corona opnieuw versoepeld in Nederland. Sagènn blijft de situatie op de voet volgen en bekijkt de mogelijkheden voor de medewerkers en kandidaten per vestiging.

Op het moment blijft ons aangepaste (digitale) aanbod de basis van onze dienstverlening. Eventueel herstarten van fysieke lessen / trainingen gaat altijd in overleg met onze opdrachtgevers, medewerkers en cursisten / kandidaten. Zodra hier meer over bekend is, worden alle betrokken partijen geïnformeerd.


Update 23 april 2020

Op 21 april heeft het kabinet aangekondigd alle maatregelen rondom het Coronavirus te verlengen tot en met 19 mei. Voor Sagènn betekent dit dat de huidige situatie van kracht blijft en wij onze dienstverlening tot en met 19 mei in aangepaste vorm blijven aanbieden.


Update 1 april 2020 

Afgelopen dinsdag 31 maart heeft het kabinet aangekondigd alle maatregelen rondom het Coronavirus te verlengen tot eind april. In aansluiting op dit besluit heeft Sagènn besloten haar eerder gecommuniceerde maatregelen te verlengen tot en met 28 april.


Update 24 maart 2020

Op maandag 23 maart heeft het kabinet nadere maatregelen aangekondigd. De eerder aangekondigde maatregelen t/m 6 april blijven van kracht en zijn aangescherpt. Verder zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen:

Rond 6 april valt de beslissing over de eerder genomen maatregelen en/of scholen, kinderdagverblijven en horeca langer dicht moeten blijven.

Voor Sagènn verandert er vooralsnog niks ten opzichte van eerder gecommuniceerde maatregelen en onze aangepaste dienstverlening.


Update 23 maart 2020 

Bij Sagènn Educatie gaan onze lessen online door!

In een versneld tempo hebben wij ons eigen systeem voor digitaal leren uitgebreid met de mogelijkheid voor online lessen. In de afgelopen week is het systeem met succes getest en inmiddels gereed om landelijk in te zetten.

Vanaf vandaag, 23 maart, is het merendeel van onze lessen op alle vestigingen online te volgen. Onze cursisten krijgen les van hun eigen taaltrainer in een interactieve omgeving. Dit betekent dat het lesprogramma door gaat, zodat onze cursisten zo min mogelijk vertraging oplopen. Wij houden onze cursisten en opdrachtgevers regelmatig op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen voor het leren op afstand.

Voor Sagènn Re-integratie starten wij deze week ook op verschillende locaties pilots met groepsactiviteiten in digitale vorm. Zodra hierover meer bekend is geven we een nieuwe update.


Update 16 maart 2020

Sagènn volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus nauwlettend. De informatie en adviezen vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en opdrachtgevers is voor ons leidend.

  • Sagènn Re-integratie heeft besloten om alle groepsactiviteiten op onze vestigingen met ingang van 16 maart t/m 6 april 2020 te annuleren vanwege het Coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat alle groepslessen en/of groepstrainingenop onze locaties vervallen.
  • Sagènn Educatie heeft besloten om alle groepsactiviteiten op onze vestigingen met ingang van 16 maart t/m 6 april 2020 te annuleren vanwege het Coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat alle groepslessen en/of groepstrainingenop onze leslocaties vervallen.

Wij proberen ons werk gewoon te blijven doen. Maar we willen ook voorkomen dat het Coronavirus verder wordt verspreid. Sagènn werkt hard aan een oplossing om alle groepsactiviteiten op afstand verder op te pakken.

Veel gestelde vragen:

Waar vind ik actuele informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook lees je hierover op onze website en informeren wij jou. Bel of mail je coach of consulent bij specifieke vragen.

Ik heb een afspraak. Kan ik daar nog naar toe?
Het verschilt per locatie of jouw afspraken door gaan op locatie of telefonisch worden gedaan. Je wordt hierover geïnformeerd door jouw coach of consulent.

Ik heb taalles. Gaat mijn les door?
De taallessen op onze scholen gaan niet door. Er wordt geen les gegeven in de klas van 16 maart tot 6 april 2020. Wij vinden het wel belangrijk dat je kan blijven leren. Je ontvangt deze week een bericht over online lessen volgen.

Ik heb training. Gaat die door?
De groepstrainingen op onze locaties gaan niet door. Er wordt geen groepstraining gegeven op onze locaties van 16 maart tot 6 april 2020. Wij blijven je wel begeleiden en doen dit zoveel als mogelijk telefonisch.

Ik loop stage. Moet ik dit blijven doen?
Volg de richtlijnen van het bedrijf waar je stage loopt. Voel je je niet goed of herken je je in de symptomen van het RIVM, neem dan contact op met je coach.

Is de vestiging open?
Onze vestigingen blijven open met een aangepaste bezetting ter bescherming van onze kandidaten, cursisten en medewerkers.