Projecten – re-integratie2019-01-07T16:05:42+00:00

Onze projecten

Sagènn voert voor verschillende gemeenten re-integratieprojecten uit. Dit doen wij vanuit verschillende locaties. Wil je meer weten over onze projecten? Neem dan contact met ons op.

GemeenteProjectKorte toelichting
AmsterdamJongeren Service Punt (JSP)Sagènn geeft in samenwerking met de B&A Groep uitvoering aan het Jongeren Service Punten (JSP) in stadsdeel West en stadsdeel Nieuw West. Het JSP biedt laagdrempelige hulpverlening aan jongeren op het gebied van school, werk en geld.
RotterdamOntwikkeling naar WerkIn Rotterdam begeleiden wij ruim 700 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt van maximaal 2 jaar. Het doel is om kandidaten aantoonbaar te ontwikkelen naar werk, matchbaar te maken of uitstroom te realiseren naar betaald werk. Het traject duurt maximaal 8 maanden.
Rotterdam Make your MoveSagènn begeleidt ieder jaar ongeveer 300 jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie terug naar school. De jongeren worden aangemeld door het Jongerenloket. Zij volgen gedurende 6 maanden een trainingsprogramma bij Sagènn om onderwijsfit te worden en persoonlijke doelen en ambities te bereiken.
TilburgNOMASagènn is meerjarig partner van gemeente Tilburg binnen de Dienstenconcessie NOMA: een totaalconcept gericht op de brede ondersteuning van werkzoekenden naar de reguliere arbeidsmarkt. Sagènn geeft binnen NOMA uitvoering aan de pijler Begeleiding.
UtrechtBack2SchoolIn Utrecht geven we uitvoering aan het project Back2School. Het doel van het project is om zoveel mogelijk jongeren tussen de 18 en 27 jaar, zonder startkwalificatie terug te leiden naar onderwijs, zodat de jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt krijgen.
UWVIRO
Wajong
Sagènn geeft uitvoering aan de IRO trajecten van het UWV. Je kunt een IRO traject volgen als je werkloos bent en een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. We stellen samen passend begeleidingsaanbod vast.

Voor arbeidsmarktregio Midden Brabant geeft Sagènn uitvoering aan het ‘Ontdektraject’. We bieden oud-wajongers activiteiten die de arbeidsmotivatie en attitude in beeld brengen, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en doorstroom te realiseren naar een hogere trede op de participatieladder.

Wil je meer weten over de projecten die wij uitvoeren, neem dan contact met ons op.