Voor wie

Sagènn is er voor iedereen die zijn of haar huidige en toekomstige positie (op de arbeidsmarkt) wil versterken of verbeteren.

Wij begeleiden jongeren van 16 tot 27 jaar en volwassenen die ondersteuning nodig hebben voor deelname aan werk, bij het behalen van een startkwalificatie, of een combinatie hiervan. Onze doelgroep bestaat onder andere uit voortijdig schoolverlaters, alleenstaande (jonge) ouders, ex-gedetineerden, LVB, NUG-gers, 50-plussers en Statushouders en nareizigers.

Sagènn biedt training, coaching en bemiddeling aan voor iedereen die beschikt over een arbeidsvermogen en kan participeren. Wil je meer weten over de projecten die wij uitvoeren? Neem dan contact met ons op.