Keurmerken en certificering

Sagènn hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening.  We beschikken over verschillende keurmerken en vormen van certificering waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening voor cursisten en opdrachtgevers borgen.

Keurmerk Blik op Werk en Inburgering
Sagènn heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk Inburgering’ en ‘Blik op Werk’. De keurmerken borgen dat wij kwaliteit leveren binnen onze dienstverlening en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Met het Blik op Werk Keurmerk:

  • is het voor cursisten mogelijk om geld te lenen van DUO voor het volgen van een cursus Inburgering of Staatsexamen.
  • zijn wij gekwalificeerd om het nieuwe examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) aan te bieden aan cursisten.

KET-KIT
Sagènn beschikt over het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs (de KET-KIT) voor zelfevaluatie. We evalueren iedere twee jaar de kwaliteitsgebieden, kwaliteitsaspecten en kwaliteitsborging van onze taaltrajecten met behulp van dit digitale instrument. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam (DWI) door KET en Phasis.

KCE certificering
Sinds begin 2011 is Sagènn een gecertificeerde exameninstelling. Cursisten kunnen bij ons op locatie het praktijkexamen Inburgering halen. Dit kan op onze locatie in Amsterdam.

CRKBO
Sagènn Educatie B.V. is als aanbieder van kort beroepsonderwijs geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Heeft u vragen over onze keurmerken? Neem contact met ons op, wij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden.