Over Sagènn Educatie

Sagènn is er voor iedereen die graag Nederlands wil leren of zijn Nederlands wil verbeteren. Als specialist in Nederlands onderwijs voor anderstaligen ondersteunen we niet alleen bij het leren van de taal, maar ook in het wegwijs worden in Nederland, en de praktische omgangsvormen in privé, werk en op school.

Sinds 2007 hebben wij met ons team van meer dan 250 NT2 taaltrainers meer dan 19.000 cursisten succesvol begeleid bij alfabetisering, inburgering, staatsexamen en andere vormen van Nederlands leren in combinatie met werk en participatie in de Nederlandse samenleving.

Wij bieden mensen die naar Nederland komen of willen komen, bedrijven met anderstalig personeel en organisaties die taalonderwijs aanbieden de beste basis om te bouwen aan een succesvolle persoonlijke en professionele toekomst in Nederland. Onze taalprogramma’s zijn gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal op de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven in de context die passend is voor de cursist. Meer dan 90% slaagt voor het Inburgerings- of Staatsexamen.

Onze cursisten vinden ons taalprogramma leuk en de sfeer in de lessen is goed. Klanttevredenheid scoort een 8,9 en het tevredenheidsonderzoek toont aan dat 90% van onze opdrachtgevers ons wil aanbevelen bij andere gemeenten of werkgevers. Wij zien dit uiteraard als een teken van vertrouwen in onze dienstverlening en werkwijze.