Nederlands leren B1>B2

Leer vloeiend Nederlands voor jouw sociale en beroepsmatige doeleinden!
Wil jij vloeiend Nederlands leren spreken? Bijvoorbeeld om je vloeiend uit te kunnen drukken in het bedrijfsleven, jouw collega’s van de afdeling nog beter te kunnen begrijpen of deel te kunnen nemen aan een studie aan één van de Hoge Scholen of Universiteiten in Nederland. Dan is deze cursus echt iets voor jou. Wij helpen jou om jouw doel als near-native speaker te bereiken.

Programma:
Ons lesprogramma is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal. Je leert Nederlands spreken, schrijven, lezen en verstaan op B2-niveau. Dit doen we altijd op de manier waar jij de taal voor wilt gebruiken. In de lessen behandelen we thema’s als wonen, werken, opleiding en ondernemen. We besteden extra aandacht aan grammatica, spelling en uitspraak. Aan het einde van de cursus toetsen we jouw taalniveau. Wil je een officieel examen doen? Dat kan!

Resultaat:
Met taalniveau B2 kun je deelnemen aan een HBO-opleiding of Wetenschappelijke opleiding in Nederland. Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen over zowel abstracte als concrete onderwerpen. Je kunt vloeiend en spontaan reageren, dat een normale uitwisseling met ander Nederlandstaligen mogelijk is zonder dat dit inspanningen met zich meebrengt. Je kunt duidelijke en gedetailleerde teksten maken over een breed scala aan onderwerpen en standpunten innemen en beargumenteren over actuele kwesties.

Lesmethode:
Wij werken met de erkende lesmethode van KleurRijker met e-learning. Dit betekent dat alle lessen worden ondersteund door de computer, zodat je thuis verder kunt met de lesstof. Onze lesmethode is opgebouwd uit verschillende thema’s met praktische oefeningen en is gericht op alledaagse situaties, zodat je er direct je voordeel mee doet. Je kunt leren op jouw eigen tempo.

Werkwijze:
Na inschrijving nodigen we je uit voor een kennismaking. Jij kunt aangeven wat je van ons verwacht en wij geven aan wat we van jou verwachten. Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat wij je een cursus willen aanbieden die aansluit bij jouw wensen. Je krijgt een taaltoets die je taalniveau laat zien en het aantal lessen dat je moet volgen om jouw gewenste taalniveau te bereiken op de onderdelen spreken, schrijven, lezen en / of luisteren. Samen kijken we welk programma het beste bij je past om nog beter Nederlands te leren.  

Instapadvies:
Om deel te kunnen nemen aan de cursus adviseren we je minimaal te beschikken over taalniveau B1.

Prijs:

Cursus Prijs
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
18 maanden
2 lessen per week €399,- per maand

3 lessen per week €499,- per maand

4 lessen per week €599,- per maand

De exacte kosten en duur van de cursus hangt samen met jouw startniveau en leerbaarheid. Onze cursussen zijn inclusief lesmateriaal.

Direct inschrijven:
Wil jij je inschrijven voor de cursus of wil je meer informatie? Klik hier!