Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is onderdeel van het Inburgering- en Staatsexamen in Nederland. Dit examenonderdeel is verplicht voor iedereen die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is of wil naturaliseren.

Wil jij meer leren over werken in Nederland?  Wij verwelkomen je graag voor een nieuwe toekomst in Nederland!

Programma:
Vanuit onze cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt leer je meer over werken in Nederland. De module bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek. Het portfolio bestaat uit opdrachten waarbij jij je op de arbeidsmarkt gaat oriënteren. Dit doe je aan de hand van 8 resultaatkaarten:
1. Beroepenoriëntatie
2. Realistisch beroepsbeeld
3. Je eigenschappen kennen
4. Beroepskansen
5. Beroepscompetenties verwerven
6. Netwerk opbouwen
7. Werk vinden
8. Werkcultuur

De resultaatkaarten zijn kaarten met vragen en opdrachten die gaan over beroepskeuze, beroepskansen, een realistisch beroepsbeeld, de Nederlandse werkcultuur, vaardigheden en opleidingen die jij nodig hebt om in Nederland te werken. Het voordeel van Sagènn is dat wij je vanuit onze kennis en ervaring met zowel taal en inburgering, als werk en arbeidsbemiddeling, doelgericht kunnen begeleiden in jouw eigen route voor werk. 

Als je klaar bent met de lesstof en je portfolio is goedgekeurd, neem je deel aan het tweede onderdeel: examen doen. Dit is een eindgesprek waarin jij je portfolio met de examinator bespreekt. We leren jou wat je nodig hebt om te slagen voor het examen en bereiden je voor op het panelgesprek door het gesprek met elkaar te oefenen.

Resultaat:
Slagen voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Let op: Als je wilt slagen voor het volledige Inburgeringsexamen of Staatsexamen, dan moet je alle examens behalen.

Lesmethode:
Wij werken ook voor de uitvoering van de cursus met de erkende lesmethode van KleurRijker met e-learning. Dit betekent dat alle lessen worden ondersteund door de computer, zodat je thuis verder kunt met de lesstof.  De lesmethode is opgebouwd uit verschillende thema’s met praktische oefeningen en is gericht op alledaagse werksituaties, zodat je er direct je voordeel mee doet.

Werkwijze:
Na inschrijving nodigen we je uit voor een kennismaking. Jij kunt aangeven wat je van ons verwacht en wij geven aan wat we van jou verwachten. Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat wij je een cursus willen aanbieden die aansluit bij jouw wensen. We maken een inschatting van het aantal lessen dat je moet volgen om te slagen voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. 

Instapadvies:
Om deel te kunnen nemen aan de cursus adviseren we dat je minimaal over niveau A1 beschikt. 

Prijs:
ONA is onderdeel van onze inburgeringscursus en Staatsexamen cursussen.

Wil je de cursus los volgen? Dat kan.
De kosten hiervan zijn €897,- (3 maanden, 3 uur les per week).

Direct inschrijven:
Wil jij je inschrijven voor de cursus of wil je meer informatie? Klik hier!