Onze projecten

Sagènn voert voor verschillende gemeenten in Nederland projecten uit. U leest hier meer over de projecten die wij op dit moment uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gemeente Project Korte toelichting
Amsterdam Volwasseneneducatie:
Taal om te leren


Taal en Ouder-
betrokkenheid


Netwerkvaardigheden
Verbetering van alle taalvaardigheden in relatie tot werk of participatie, Amsterdams Burgerschap en deelname aan een duale activiteit. 

Ouders verbeteren alle taalvaardigheden en werken aan het vergroten van hun ouderbetrokkenheid. 

Statushouders verbeteren in een kort intensief traject de mondelinge vaardigheden en netwerkvaardigheden.
Arnhem  Inburgering B1-route Statushouders ontwikkelen hun zelfredzaamheid en taalvaardigheden richting niveau B1 binnen maximaal 3 jaar in een traject op maat om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in regio Arnhem. 
Den Haag Inburgering Sagènn geeft uitvoering aan de Brugklas, ter oriëntatie op een passende leerroute, en de B1- en Z-route. Hier ontwikkelen statushouders hun taalvaardigheden en vaardigheden op de leefgebieden om naar vermogen te participeren in Den Haag, Delft en Rijswijk.                                                                                  
Alphen a/d Rijn Volwasseneneducatie Volwasseneneducatie voor NT1- en NT2-ers uit de verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. We geven taalcursussen en versterken de basisvaardigheden voor werk, opleiding of participatie. 
Dordrecht Inburgering B1-route Statushouders ontwikkelen hun zelfredzaamheid en taalvaardigheden richting niveau B1 binnen maximaal 3 jaar in een traject op maat om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in regio Drechtsteden.
Gouda Volwasseneneducatie Volwasseneneducatie voor NT1- en NT2-ers uit de verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Holland. We geven taalcursussen en versterken de basisvaardigheden voor werk, opleiding of participatie.
Rotterdam Formele TaaltrajectenModule Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
Formele opleidingen voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren in combinatie met het verhogen van de zelfredzaamheid.  

Gezinsmigranten worden voorbereid op de arbeidsmarkt met de Module Arbeidsmarkt en Participatie en volgen het Participatieverklaringstraject als onderdeel van de inburgering. Dit project voeren wij uit met onze zusterorganisatie Sagènn Re-integratie. 
Utrecht Taal en Ondersteuning
Inburgering 
Statushouders en werkzoekenden verbeteren de mondelinge vaardigheden, worden wegwijs op de arbeidsmarkt en krijgen individuele ondersteuning. 

Sagènn geeft in Utrecht Stad (Zuid), Zuidoost Utrecht en Lekstroom uitvoering aan de B1- en de Z-route. Hier ontwikkelen statushouders hun taalvaardigheden en vaardigheden op de leefgebieden om naar vermogen te participeren in Nederland. 
Zaanstad Volwasseneneducatie met én zonder diploma Volwasseneneducatie voor NT1- en NT2-ers uit de verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland. We geven cursussen op de taal-, reken-, en digitale vaardigheden. Deze versterken de basisvaardigheden voor werk, opleiding en participatie. 
Noordoost Brabant Volwasseneneducatie met én zonder diploma Volwasseneneducatie voor NT1- en NT2-ers uit de verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. We geven cursussen voor iedereen die taalvaardigheden, in combinatie met reken- en digitale vaardigheden, wil versterken om zo zelfredzaamheid te vergroten. 
Landelijk  Zelfmelders  Nederlands leren en inburgeren op eigen kosten voor gezinsmigranten, expats en de ondertussengroep (statushouders van voor 1-1-2022). 

Wilt u meer weten over de projecten die wij uitvoeren, neem dan contact met ons op.