Kwaliteitszorg

Sagènn hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening.  We beschikken over verschillende keurmerken en vormen van certificering waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening voor cursisten en opdrachtgevers borgen.

Keurmerk Blik op Werk
Sagènn heeft het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk. Het keurmerk borgt dat wij kwaliteit leveren binnen onze dienstverlening en voldoen aan de gestelde eisen. Met het Blik op Werk Keurmerk is het voor cursisten mogelijk om geld te lenen van DUO voor het volgen van een cursus. Ook is Sagènn gecertificeerd om Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) te geven.

Erkende opleider
Sagènn Educatie is sinds 2017 een door het Ministerie van Onderwijs erkende onderwijsinstelling. Dit houdt in dat wij diploma’s mogen uitgeven in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Wij verzorgen formele en non-formele cursussen en hebben een diploma-erkenning voor zowel NT1 als NT2 cursussen.
In 2019 heeft het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie plaatsgevonden bij Sagènn. Wij zijn verheugd om te melden dat Sagènn in het rapport positief is beoordeeld als erkend opleider voor onze 9 opleidingen binnen de Volwasseneneducatie.

KET-KIT
Sagènn beschikt over het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs (de KET-KIT) voor zelfevaluatie. we evalueren iedere twee jaar de kwaliteitsgebieden, kwaliteitsaspecten en kwaliteitsborging van onze taaltrajecten. Het is instrument is ontwikkeld in opdracht van gemeente Amsterdam door KET en Phasis.

Heb je vragen over onze keurmerken of kwaliteitszorg? Neem contact met ons op.